U bent hier

Beleidsplan

Glanerbrug ontleent zijn naam aan een brug over de Glanerbeek. Al eeuwenlang verbindt deze brug twee gebieden. Aan de ene kant van de brug, aan de Nederlandse zijde, ligt Glanerbrug. Aan de andere kant van de brug, aan de Duitse kant, ligt de stad Gronau. Maar een brug verbindt niet zozeer die twee plaatsen, deze brug verbindt vooral ook mensen met elkaar. Zonder de brug zouden we niet in staat zijn te ontdekken wat aan de overzijde is en zouden we niet weten wie er aan de overzijde leven.

Als Protestantse gemeente te Glanerbrug zijn wij onlosmakelijk verbonden met de plaats waar wij kerk zijn: een plaats die zijn bestaan ontleent aan die brug over het water. Het beeld van de brug willen we daarom ook leidend laten zijn als het gaat om de manier waarop we kerk willen zijn: een gemeente die haar uitdaging ziet in het leggen van verbindingen en het aangaan van relaties. Een gemeente die nieuwsgierig is naar wat er allemaal te ontdekken valt. Wij mogen en willen bruggenbouwers zijn!
Dit beeld van de ‘bruggenbouwer’ mag dan ook terugkomen in de verschillende aspecten van ons gemeente-zijn. Want in de kerk zijn we altijd uit op het leggen van verbindingen en het aangaan van relaties. Het uitgangspunt daarvoor is dat we geloven in een God die uit is op een relatie met mensen. In Jezus Christus heeft Hij zich met ons verbonden. En wij worden op onze beurt geroepen en uitgenodigd om die relatie met God te verdiepen en te onderhouden. Zo worden wij gezonden tot elkaar en tot de wereld. Wij voelen ons verbonden met de mensen om ons heen en de plaats waar wij gemeente van Christus mogen zijn. Terugkijkend beseffen we dat we als kerken in het verleden misschien wel iets te veel op onze eigen eilandjes hebben geleefd en geloofd. Maar juist nu we elkaar als twee (voormalige) gemeenten beter leren kennen, ervaren we hoe inspirerend het is om verbindingen aan te gaan. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat we het over alles altijd met elkaar eens zijn, maar dat we elkaar gegeven zijn en met elkaar onderweg zijn.

We spreken het verlangen uit dat het beleidsplan, dat u in deze bijlage kunt vinden, eraan bij mag dragen dat we de komende jaren meer mogen en kunnen investeren in verbindingen en relaties. We willen niet alleen naar binnen gericht zijn, maar juist ook nieuwsgierig, hoopvol en gelovig in de wereld staan. Want er is op dat gebied nog veel te ontdekken!

Geïnspireerd door het beeld van de ‘brug’ hopen we een kerk te zijn die wil verbinden. Vanuit het geloof dat God zich in Jezus Christus met ons verbonden heeft, willen wij samen gemeente zijn. Een gemeente van jong en oud, een gemeente van gelovigen en zoekers. Verbonden met mensen ver weg en dichtbij. Verbonden met het verleden, maar uitgedaagd door de toekomst!