U bent hier

ANBI-diaconie

ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Glanerbrug.

In onderliggende pagina's kunt u formele info vinden.

Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Glanerbrug

Telefoonnummer (facultatief):

053-4613970

RSIN/Fiscaal nummer:

825646625

Website adres:

www.protestantsglanerbrug.nl

E-mail:

[javascript protected email address]

Adres:

Gronausestraat 1200

Postcode:

7534AT Glanerbrug

Plaats:

Glanerbrug

Postadres:

Gronausestraat 1200

Postcode:

7534AT Glanerbrug

Plaats:

Glanerbrug

Bestuur

De diaconie is de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen van onze kerkelijke gemeente. De diakenen worden gekozen uit en door de gemeente. Ze maken ook deel uit van de kerkenraad, en de diaconie legt aan de kerkenraad verantwoording af zonder persoonlijke details prijs te geven. De diaconie wordt voorgezeten door de voorzitter en het secretariaat wordt vervuld door de secretaris.

Beloningsbeleid

De leden van de diaconie ontvangen evenmin als de andere leden van de kerkenraad vergoeding van de lokale gemeente, met uitzondering van vergoeding van te declareren gemaakte kosten.

Baten en Lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar 2022 (rechtse kolom).

Financieel Overzicht: Voorgenomen Bestedingen 2024 en jaarrekening 2023

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diakonale werk vertoont een grote mate van continuïteit. In onderstaande figuur is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie ontvangt geen geld uit de algemene middelen en moet zijn werk doen met geld dat binnenkomt uit giften en collecten. 

De Diacone heeft geen eigen bezittingen.

De diaconie ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan zorg voor mensen in de eigen gemeente of in het dorp. Daarnaast wordt een deel weggegeven aan landelijke of wereldwijde doelen waarbij de mens in nood wordt gesteund.