U bent hier

Verslag Activiteiten

Algemeen:

Wekelijks is een bloemengroet gebracht aan twee gemeenteleden, bijvoorbeeld 'ter bemoediging' of 'als felicitatie'. In de paastijd zijn levensmiddelen en speelgoed geschonken aan de Voedselbank. Onze jeugd is daar op bezoek geweest en vond het indrukwekkend wat daar voor minder bedeelden gedaan wordt. Met de oogstdienst heeft de diaconie bijdragen verzameld in de vorm van fruit, lekkernijen en geld. Dit is aangevuld met eigen middelen en het is gebruikt om ongeveer 80 bakjes te vullen die als groet van de gemeente aan ouderen zijn gebracht. Veraf: de diaconie heeft Joseph Obwana uit Kenia financieel geadopteerd via de Stichting ICS. Er zijn diverse speciale collectes van de gemeente geweest, voor wereldwijde doelen zoals Kerk in Actie.

Taken:

• Er alert op zijn, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld, of diaconale

  hulp noodzakelijk en welkom is.

• Als ambtsdrager aanwezig tijdens de kerkdiensten.

• Uitvoering bediening van het Heilig Avondmaal.

• Houden van de collectes tijdens de diensten.

• Bijwonen van de vergaderingen van de kerkenraad en de diaconale raad.

• Bepalen van de bestemming van de diaconiegelden.

• Samenstelling van de jaarbegroting.

 

Intern:

• Het organiseren van de kerstviering voor senioren, de paasgroet en de oogstdienst.

• Zorgdragen voor aanschaf bloemen t.b.v. de bloemengroet.

• Zorgdragen voor het geadopteerde kind.

• Deelname aan vergaderingen van het moderamen en indien mogelijk de classis (een afgevaardigde).