U bent hier

Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tenminste 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad kiest uit zijn leden een voorzitter.

Leden

Leden vallen onder een van de volgende categorieen:

- de voorganger

De voorganger is in het bijzonder belast met pastorale taken, waaronder het aansturen van werkgroepen, het afleggen van bezoeken, het leiden van erediensten en het toedienen van de sacramenten. De voorganger is neit in dienst van de gemeente maar van de PKN.

- de ouderlingen

De ouderlingen zijn speciaal belast met de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Eén van de ouderlingen is belast met het scribaat (secretariaat)

- de kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

- de diakenen

De diakenen zijn belast met de zorg voor materiële noden van gemeenteleden maar ook van mensen buiten de kerkelijke gemeente, waar dat op hun pad komt.

Beloningen

De leden van de kerkenraad ontvangen geen enkele vergoeding van de lokale gemeente, met uitzondering van vergoeding van te declareren gemaakte kosten. De predikant is in dienst van de PKN en ontvangt zijn/haar salaris van de PKN (zie ook "beloningsbeleid")

U kunt contact opnemen met de kerkenraad via onderstaande e-mail adressen.
 

Contactadressen

Voorganger van de gemeente:

 

Ds. H. Kroeskop [javascript protected email address]


tel 06-42335243

Scriba [javascript protected email address]