U bent hier

Opbouw

Commissie Bezinning & Inspiratie

Veel van onderstaande activiteiten worden georganiseerd door de commissie Bezinning & Inspiratie. Het programma is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Classicale Werkgroep Kerk & Israël.

Voor het komende seizoen is gekozen voor het thema 'God in de muziek'. Waarom deze keuze? Allereerst is onze doelstelling aandacht te vragen voor religieus-culturele en maatschappelijke thema's die ons als kerkgemeen-schappen bezighouden. Daarbij speelt een belangrijke rol dat wij,  gelet op onze opdracht om missionair bezig te zijn, midden in de samenleving proberen te staan. Anders gezegd wij willen 'een 'Herberg van Geloof, Hoop en Liefde' zijn en daarom zetten wij de deuren van de kerk wagenwijd open.
Vervolgens is onze keuze geïnspireerd door de wetenschap dat wij God ook kunnen dienen in en door de muziek. Natuurlijk kan en mag God niet vastgelegd worden in ‘hokjes’; Hij is eeuwig en Zijn mysterie kan misschien het best worden benaderd in en met muziek, waarin wij naast ‘vuur’, ‘hartstocht’ en ‘temperament’ ook ‘weemoed’ en ‘devotie’ kunnen beleven.

Hierbij  kunnen wij bijvoorbeeld denken aan wat er in Psalm 150, vers 2 van het 'Liedboek' staat:

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Het is duidelijk dat er op deze bijeenkomsten gemusiceerd zal worden, waarbij ook uitleg wordt gegeven. Er zullen weemoedige en vurige klanken van jiddische muziek te horen zijn, tot een ingetogen 'Stabat Mater'. Maar ook hedendaagse popmuziek zal niet ontbreken. En er is een inspiratiemiddag met Engelse koormuziek.

Naast deze zondagmiddagprogramma's (het zogeheten 'Buitenprogramma') zijn er natuurlijk ook weer de bekende doordeweekse gesprekskringen en andere activiteiten voor jong en oud, die vallen onder het 'Binnenprogramma'.
Wij wensen u een inspirerend jaar toe!

Sinds eind juni 2018 heeft de commissie B&I een wijziging ondergaan door het vertrek van Ds. Esther Scheer-Weijenberg, die predikant is geworden in Tubbergen. Wij hebben met veel genoegen met haar mogen samenwerken. In Glanerbrug wordt gewerkt aan de vervulling van de daardoor ontstane vacature.

De commissie B&I: Wilma ten Bolscher, ds. Gonda Elzenga, Gerda ter Haar, Paula van Heiningen, ds. Hennie Marsman, Georg van Slageren en Thea Vrieling.