U bent hier

Opbouw

Commissie Bezinning & Inspiratie

Veel van onderstaande activiteiten worden georganiseerd door de commissie Bezinning & Inspiratie. Het programma is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Classicale Werkgroep Kerk & Israël.

Dit is het negende seizoen waarin de commissie ‘Bezinning & Inspiratie’ van de Protestantse gemeenten van Losser en Glanerbrug een programma heeft samengesteld van lezingen en andere samenkomsten. Het bindende element daarvan was altijd weer de geloofsbeleving en het gevoel van gemeenschappelijkheid. Vanuit haar algemene doelstelling draagt de commissie ‘B&I’ duidelijk bij aan het zin en inhoud geven aan wat de kerk wil zijn, ‘een herberg van geloof, hoop en liefde’.
Was het thema in het vorige seizoen ‘God in de muziek’, dit seizoen is het overkoepelende thema van de vijf lezingen ‘God in de beeldende kunst’. Eén daarvan wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep ‘Kerk & Israël - Overijssel en Flevoland’ van de PKN. Door de eeuwen heen was en is de Bijbel een inspiratiebron voor kunstenaars. Kunst kan ons raken. In het bijzonder in het Rembrandtjaar 2019 kan ons dat zo maar overkomen. Kunst kan prikkelen, tot tegenspraak leiden of tot bijval. Bij kunstwerken die gebaseerd zijn op Bijbelverhalen komt daar nog een dimensie bij: Hoe en waar kun je sporen van God in de beeldende kunst tegenkomen? De commissie ‘B&I’ prijst zich gelukkig boeiende sprekers te hebben gevonden, die ons kunnen helpen bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag.
Daarnaast is er natuurlijk ook het optreden van het “Brookduo” (uit Markelo), bij velen onder u welbekend.
Niet in de laatste plaats moeten de activiteiten worden genoemd, die door de predikanten van Losser en Glanerbrug worden georganiseerd en die o.a. gericht zijn op catechisatie en op Bijbelstudie en op gesprekken met jongeren en met ouderen.
De commissie ‘B&I’ wenst u een in alle opzichten goed en inspirerend seizoen toe, waarin er alle gelegenheid zal zijn voor ontmoeting en gedachtewisseling, niet alleen met de sprekers, maar ook onderling.

Wij nodigen u van harte uit tot deelname!

De commissie B&I:
Wilma ten Bolscher, ds. Gonda Elzenga, Gerda ter Haar, Paula van Heiningen, ds. Hans Kroeskop, ds. Hennie Marsman, Georg van Slageren.